Pom Lychee Spritz

Depp Eddy Lemon, pomegranate, lychee, club soda